Montenegro, Virpazar stijepa@gmail.com
+382 68 228 814

Gdje se nalazimo?

Lake View apartmani se nalaze neposredno iznad Skadarskog jezera, samo 200 metara od centra Virpazara. Našim gostima, osim odmora i relaksacije, preporučujemo i obilazak izvanrednih lokacija, koje se nalaze u neposrednoj blizini: brojni manastiri i tvrđave, ribarska sela, plaže i restorani na obali ... Sve ove predivne lokacije su u krugu od 10-tak kilometara, i do svake od njih se može doći udobnim turističkim brodovima koji organizuju dnevne izlete. Takođe, obilazak jezera se može obaviti automobilom ili biciklom, ali se do nekih od navedenih lokacija može doći i u laganoj šetnji.

Za one koji se žele baviti aktivnim turizmom, preporčujemo veslanje, planinarenje i biciklizam.
Tu je i izvanredan potencijal za nezaboravan doživljaj ljubiteljima ptica, riba ili jezerske i močvarne flore.

Gostima koji naše apartmane žele koristiti kao bazu iz koje će odlaziti na duže izlete preporučujemo odlazak na Lovćen, Ostrog, Biogradsko jezero, Durmitor, ili na rafting rijekom Tarom.

U svakom slučaju - brojne su mogućnosti uživanja u aktivnom turizmu.

Skadarsko jezero

Skadarsko jezero je najveće jezero u Crnoj Gori i na Balkanskom poluostrvu, površine 369,7 km² (od toga Crnoj Gori pripada 221,8 a Albaniji 147,9 km²). Dužina mu je od Vranjine do Skadra 40 kilometara, a širina na nekijem mjestima 14 kilometara. Dubina od 4 do 6 metara, a sve dalje što se ide ka zapadnome brijegu još je veća. Prema godišnjim dobima mijenja veličinu, a vode prima iz mnogo rijeka. Otiče rijekom Bojanom u Jadransko more.
Jezero je puno ostrva i poluostrva na kojima se nalaze tragovi istorije i vrijedna kulturna baština: Žabljak (15. v.) - prijestonica nekadašnje Zete, Lesendro - tvrđava na stijeni usred jezera, tvrđava Grmožur. Bistra voda i očuvani ambijent omogućili su razvoj izuzetno bogatog eko-sistema. Ovo je jedino stanište pelikana na jugu Evrope.
Na obali jezera nalazi se mali gradić - Rijeka Crnojevića. U blizini su ostaci grada Oboda gdje je bila smještena štamparija u kojoj je 1494. godine štampana prva knjiga u ovom dijelu Evrope Oktoih.

Virpazar

Na ušću rijeka Orahovštice i Virštice, u srcu Crmnice, na desetak kilometara od mora, a na samom Skadarskom jezeru nalazi se pitoma varoš na tri mosta- Virpazar.
Prvi pomen Vira (Virpazara) datira još iz XIII vijeka. U tom periodu, pored rječnog vira do kojeg se uglavnom dolazilo čunovima na Pazar formirano je naselje. Polovinom XIX vijeka mjesto počinje da dobija urbani karakter. Kada je 1905. Godine izgrađeno pristanište, Virpazar postaje najvažnija luka na Skadarskom jezeru. Od 1888. godine povezan je kolskim putem sa Barom, a od 1908. godine i željezničkom prugom uskog kolosjeka. U Virpazaru postoje mostovi na rijekama Orahovštici i Virštici, po kojima se o ovom naselju govori kao o „varoši na tri mosta“.
Zbog svog geografskog položaja, otvorenosti ka zaleđu i jezeru, Virpazar je danas administrativni, privredni i kulturni centar crmničkog regiona. Posjeduje osnovnu školu, dom zdravlja, poštu, mjesnu zajednicu, stanicu policije, željezničku stanicu, Centar za posjetioce u kome se nalaze kancelarije JP Nacionalni Park Skadarsko Jezero kao i Turističke Organizacije Bara.
Virpazar u toku ljetnje turističke sezone posjećuje veliki broj turista koji su većinom ljubitelji prirode, nacionalnih parkova, kao i zaštićenih područja.
U urbanom jezgru Virpazara nalazi se i nekoliko restorana sa tradicionalnom kuhinjom gdje se mogu isprobati najrazličitiji specijaliteti od ribe iz Skadarskog jezera kao i degustirati najpoznatija vina Crne Gore, sorte Crmnički Vranac kao i lozova rakija.
Virpazar je centar svih dešavanja u crmničkoj nahiji. U toku ljetnje sezone organizuju se brojne kulturne i zabavne manifestacije kao što su: „Dani Skadarskog Jezera“, „Crmničke sportske igre“, književne večeri, slikarske kolonije, predstave u okviru festivala „Barski Ljetopis“ dok u zimskom periodu možete uživati u festivalu „Dani Vina i Ukljeve“.

Tvrđave na Skadarskom jezeru

Arhitektonski kompleksi Crnojevića iz druge polovine XV vijeka su utvrđeni grad Žabljak Crnojevića, Manastir Kom i Obod - Riječki grad.
Kule i tvrđave na Skadarskom jezeru podignuti su u periodu od XIV do XIX vijeka. Sa moćnim bedemima i kulama na stjenovitim uzvišenjima, imale su izvanredan strateški položaj. U ratnim okršajima između Crnogoraca i Turaka, činile su povezani sistem odbrane Jezera.
Od najvažnijih kula i tvrđava izdvajamo: Lesendro (kod Vranjine), Besac (na uzvišenju iznad Virpazara) te ostrvo Grmožur.

Manastiri na Skadarskom jezeru

Najznačajniji manastiri na Skadarskom jezeru su: Starčevo, Beška i Moračnik i nose imena ostrva na kojima su sagrađeni.

MORAČNIK

Nalazi se u neposrednoj blizini Beške i Starčeve Gorice. Manastir je podignut prije 1417.godine kada mu je Balša III, sin Jelene Balšić i unuk kneza Lazara, izdao ktitorsku povelju. Na ostrvu se nalazi Saborni hram posvećen Presvetoj Bogorodici Trojeručici, sa paraklisom Svetog Jovana Damaskina i crkvom Preobraženja Gospodnjeg na vrhu ostrva.

STARČEVO

Najstariji od manastira koje su Balšići podigli na Skadarskom jezeru. Podignut je između 1376. i 1378. godine. Crkva hrama posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice. Manastirska crkva je manja jednobrodna građevina, tikonhosne osnove sa centralnom kupolom, naknadno dozidanom pripratom i otvorenim tremom. Manastirski kompleks je opasan visokim zidom sa kapijom.

BEŠKA

Ovaj manastir ima dvije crkve: stariju, posvećenu Svetom Đorđu i mlađu, posvećenu Presvetoj Bogorodici. Preciznih podataka o gradnji starije crkve nema, ali se pretpostavlja da je njen ktitor bio Đurađ Stracimirović Balšić, te da je nastala krajem XIV vijeka. Slično Starčevu i manastir Beška je igrao značajnu ulogu u duhovnom životu Zete, budući da se i u njemu odvijala intenzivna prepisivačka aktivnost. U manastirskom skriptorijumu je nastao 1439-1440. godine čuveni Šestodnev starca Nikona Jerusalimca, a 1441-1442. godine i Gorički zbornik.

Ribarska sela

Od starih ribarskih sela na obali Skadarskog jezera danas su naseljena još: Rijeka Crnojevića, Vranjina, Karuč, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Murići. Neka od ovih sela su sada poznati turistički lokaliteti, sa brojnim restoranima.
Mnoga druga ribarska sela su uglavnom napuštena, sa potpuno očuvanim kamenim kućama, izgrađenim u tradicionalnoj crmničkoj arhitekturi. Najpoznatija su: Poseljani, Seoci, Raduš i Krnjice.
Sva ova ribarska sela mogu se obići na dnevnim turističkim krstarenjima oko jezera.